Mijn tantes uit Gent

Mijn tantes uit Gent

woensdag 4 augustus 2010

PARTNERS

1. ANDERE WERELD Films

ANDERE WERELD Films is een onafhankelijk productiehuis in Antwerpen. 

We focussen op de realisatie van creatieve documentaires voor een internationaal publiek. Onze films behandelen maatschappelijk relevante en culturele thema's. We doen dit steeds met een grote betrokkenheid, veel aandacht voor het humane en liefde voor het onderwerp en vak.

Voor een uitgebreide filmografie:
www.anderewereldfilms.com


2. Daarkom – www.daarkom.be
De Vlaamse Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko namen samen het initiatief om een Vlaams-Marokkaans Culturenhuis op te richten. Ze wilden een plek maken voor culturele kruisbestuiving tussen de gemeenschappen en noemden het Daarkom.

3. Gent Cultuurstad vzw – Erfgoedcel Gent: coördinatie ontwikkeling STAM(Stadsmuseum Gent)
www.stamgent.be

4. AMSAB-Instituut voor Sociale Geschiedenis
www.amsab.be

5. AGORA Integratiedienst Gent
www.agora-gent.be

6. Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV)
www.fmv-vzw.be

7. Moussem – Nomadisch Kunstencentrum
www.moussem.be
De vzw Moussem brengt cultuur uit de Maghreblanden en het Midden-Oosten naar diverse Vlaamse podia. Dit op gebied van muziek, theater, dans, performance, poëzie, literatuur en stand-up comedy.

8. Intercultureel Centrum De Centrale
www.decentrale.be
De Centrale, een wereldcultuurhuis gelegen in Gent, in de multiculturele wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham, is een ontmoetingsplek voor cultuurvogels van diverse pluimage. Een warm en bruisend pleidooi voor de multiculturele samenleving. Een plek die welbekend is bij de bevraagde gemeenschap van het project.

9. Uitzending op Canvas
www.canvas.be

10. Met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds
www.vaf.be

11. Met steun van de Vlaamse Gemeenschap, Cultuur
www.vlaanderen.be

12. Masereelfonds
Het Masereelfonds is een progressieve cultuurvereniging en één van de vijf cultuurfondsen in Vlaanderen.

13. Universiteit Gent
De vakgroep Nieuwste Geschiedenis heeft haar expertise op het vlak van migratie ten dienste van het project gesteld. Prof. Frank Caestecker gaf regelmatig nuttige aanwijzingen en nam ook deel aan de klankbordgroep zodat het project van dichtbij kon gevolgd worden.

14. Red Star Line
In de lente van 2013 opent op de historische locatie aan de Rijnkaai op het Antwerpse Eilandje waar de drie historische havenloodsen stonden, het nieuwe museum Red Star Line | People on the Move de deuren. Het wordt een plek voor herinnering, beleving, debat en onderzoek naar internationale mobiliteit vroeger en nu.