Mijn tantes uit Gent

Mijn tantes uit Gent

woensdag 4 augustus 2010

EDUCATIE en EMANCIPATIE


De migratiegeschiedenis belicht vanuit het standpunt van vrouwelijke migranten is zelden opgetekend. Deze orginele invalshoek van de film is een grote troef die voor heel wat interesse zal zorgen. Dat het hierbij gaat om 3 Marokkaanse vrouwen die de camera inkijk gunnen in hun dagelijkse leven en die in openhartige interviews hun ziel blootgeven, is op zijn minst innoverend te noemen.

De strakke filmische vertelstijl is toegankelijk voor jong en oud. Het samenbrengen van Marokkaanse en Vlaamse getuigenissen zorgt voor een breed draagvlak.

De promotie steunt op een grensoverschrijdende aanpak : verschillende verenigingen helpen mee de film in de spotlights te plaatsen en richten zich tot hun speciefieke doelgroep.

Via Bevrijdingsfilms kan iedere organisatie op een eenvoudige manier en aan democratische prijzen de film huren voor vertoning. De verschillende ondertitelde versies maken een ruime verspreiding mogelijk. (in de film is Nederlands de voertaal, afgewisseld met Frans en Marokkaans/Arabisch.)

REALISATIE

EEN ANDERE WERELD Films
Sofie Hanegreefs en Jelle Janssens
anderewereld@gmail.com
Sofie: 0479 65 64 89
Jelle: 0497 04 28 80

PRODUCTIE

ANDERE WERELD Films
i.s.m.
Nakhla vzw en De Centrale, Intercultureel Centrum.

Zohra Boucharafat: 0497 46 14 34
zohra@nakhla.be

DISTRIBUTIE

Voor publieke vertoningen kan u de film huren bij Bevrijdingsfilms te Leuven. Er is eveneens een educatief pakket ter beschikking voor de 3de graad secundair onderwijs en het socio-cultureel volwassenenwerk. U kan de dvd en het pakket telefonisch of per mail bestellen, de dvd wordt per post verstuurd.

www.bevrijdingsfilms.be
bevrijdingsfilms@telenet.be
Jef Laenen: 016 23 29 35