Mijn tantes uit Gent

Mijn tantes uit Gent

woensdag 4 augustus 2010

DOELSTELLING


Het gaat om een project dat voornamelijk steunt op het engagement van de filmmakers met de volgende maatschappelijke doelstellingen:

- Radicalisering tegengaan zowel bij de Vlaamse bevolking als bij de Marokkaanse gemeenschap door het correct weergeven van de migratiegeschiedenis en daarbij ook de opkomst en de redenen van racisme te duiden. De migratiegolf uit de jaren ‘70 behoort tot het Vlaamse erfgoed en verbindt het lot van de allochtone en autochtone bevolking.
Het is erg belangrijk om een algemeen bewustzijn te creëren van de drijfveren en het doorzettingsvermogen van deze eerste generatie migranten om de aanvaarding van de diversiteit en de bevordering van de gelijkheid te promoten.

- Openheid creëren door te focussen op gezamenlijke kenmerken (menselijkheid) en niet zoals al te vaak het geval is in de media de verschillen tegen elkaar uit te spelen. Een belangrijk aspect hierbij is dat we de stem van de Marokkaanse vrouw laten horen. Deze is niet zo onderworpen zoals velen ons willen doen geloven, maar heeft een zeer eigen en wereldse kijk. De vrouwen in deze film hebben een actieve plaats in onze samenleving verworven, maar hebben daarvoor tal van moeilijkheden moeten overwinnen zonder dat er in die tijd een maatschappelijk kader voor was. In de jaren '70 was de verhouding tussen autochtone werknemer en allochtone werkgever niet altijd strikt zakelijk en zeker niet altijd contractueel vastgelegd. Wat zorgde voor heel wat miscommunicatie met soms tragische gevolgen, zoals Lieva in haar aangrijpende relaas illustreert. Het is zeer boeiend om vanuit verschillende culturele en sociale achtergronden een interculturele dialoog te voeren over de opkomst van racisme als misverstand.

- De interesse van jongeren in hun eigen erfgoed aanwakkeren en hun maatschappelijke participatie bevorderen. We willen niet alleen de 2e en 3e generaties terug in contact te brengen met hun afkomst, maar evenzeer aan Vlaamse kant inzicht bieden in de complexe thematiek rond migratie. Deze gedeelde geschiedenis kan de gevoelens waarmee de verloren generatie worstelt helpen begrijpen. We willen het idee ‘nergens’ thuis te horen, vertalen naar de unieke plaats en unieke mogelijkheden die hun generatie in onze samenleving heeft.

- Verwondering en mededogen verspreiden via film. EEN ANDERE WERELD Films geeft een eigen en orginele interpretatie aan het genre van de documentairefilm, die gebaseerd is op het weergeven van ‘een emotionele’ waarheid. Door een sterk visuele vertelstijl en een grote persoonlijke betrokkenheid bij hun personages benutten ze het medium film ten volle. Wat leidt tot documentaires waarbij de kijker letterlijk kan ‘voelen’ wat het is in ‘een andere wereld’ te leven. Leren door te beleven. Inzien door te kijken.